Încetarea contractului de muncă: ce trebuie să știi despre preaviz demisie
preaviz demisie

Încetarea contractului de muncă: ce trebuie să știi despre preaviz demisie

Încetarea contractului de muncă: ce trebuie să știi despre preaviz demisie

Lectură de 4 minute

Atunci când un angajat decide să părăsească organizația din care face parte, există mai multe aspecte pe care trebuie să le ia în considerare. Contractul individual de muncă poate înceta cu o înștiințare din partea angajatului, după care se intră într-o perioadă de preaviz demisie. În general, durata preavizului este agreată de ambele părți la angajare sau, după caz, se ia în considerare termenul prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile. Dacă persoana care urmează să demisioneze are o poziție de execuție, 20 de zile lucrătoare este limita maximă pentru preaviz demisie, și 45 de zile lucrătoare în cazul celor cu funcție de conducere. Totuși, există posibilitatea ca angajatorul să decidă încetarea contractului de muncă mai repede, chiar a doua zi după exprimarea dorinței salariatului de a demisiona.

Citește și:

» Ce este un inspector resurse umane și care sunt principalele sale atribuții?
»
Ce așteaptă Generatia Z de la piața muncii?

Preaviz demisie – definiție și caracteristici

Preavizul reprezintă o perioadă care protejează atât angajatul, cât și compania din care acesta urmează să plece. Salariatul are timp pentru a-și căuta un loc de muncă, iar angajatorul are la dispoziție o perioadă pentru a-i găsi un înlocuitor printr-un proces de recrutare si selectie. Durata, dar și condițiile în care se acordă un preaviz demisie trebuie să se regăsească în contractul de muncă, iar angajatului să i se specifice importanța preavizului.

Pe toată durata lui, drepturile și obligațiile din contractul de muncă vor rămâne aceleași ca înainte de exprimarea cererii de demisie din funcție. Prin urmare, angajatul va avea un program de lucru identic în perioada de preaviz demisie și va putea solicita concediu medical ori concediu de odihnă. Totuși, termenul de preaviz se suspendă pe durata concediului, indiferent de forma lui, și se reia la întoarcerea angajatului la muncă.

În ceea ce privește zilele neefectuate din concediul de odihnă, acestea trebuie plătite de angajator. O notificare scrisă privind demisia din partea angajatului este obligatorie, precum angajatorul are la rândul lui obligația de a anunța în scris persoana căreia dorește să îi desfacă contractul de muncă. În perioada de probă a unui angajat, contractul individual de muncă poate înceta printr-o notificare scrisă a oricărei dintre părți, fără preaviz și fără a fi necesară expunerea motivului. Toate datele necesare la încetarea raporturilor contractuale dintre angajator și angajat pot fi operate dintr-un program de administrare de personal, care va eficientiza întreaga procedură.

Sancțiuni în cazul în care perioada de preaviz demisie nu este respectată

Contractul de muncă al unui angajat se continuă în mod normal pe toată durata preavizului. Salariatul trebuie să se prezinte la locul de muncă și să își îndeplinească sarcinile zilnice, fără a lipsi nemotivat. Angajatorul poate sancționa angajatul dacă nu își respectă atribuțiile prin următoarele măsuri:

  • atragerea răspunderii disciplinare a angajatului prin deschiderea unui proces dacă angajatul produs daune materiale sau a afectat activitatea companiei prin nerespectarea termenului de preaviz demisie;
  • desfacerea contractului indiviual de muncă din cauza absențelor nemotivate ale angajatului.
preaviz demisie 3

Poate exista o înțelegere între cele două părți prin care durata perioadei de preaviz demisie să fie mult mai scurtă, sau chiar să nu mai existe. În cazul în care angajatul nu se mai prezintă la locul de muncă, acest fapt poate duce la amânarea datei la care demisia va intra în efect. De asemenea, angajatul poate să demisioneze fără o perioadă de preaviz demisie, în cazul în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

Ce obligații are angajatorul atunci când un salariat demisionează?

Înștiințarea demisiei de către angajat este un document unilateral, astfel că nu are nevoie de aprobare din parte angajatorului. Prin urmare, acestuia îi revine doar obligația de a înregistra demisia salariatului la ITM prin generare registru revisal, dar și înregistrarea demisiei în registrul de intrări și ieșiri.

Dacă angajatorul refuză înregistrarea demisiei și nu respectă termenele din contractul individual de muncă, acesta poate fi sancționat cu o amendă a cărei valoare este situată între 1.500 și 3.000 de lei. Totodată, dacă demisia unui angajat nu se înregistrează în REVISAL de către angajator, acesta poate fi sancționat cu până la 8.000 de lei.

După ce demisia a fost înregistrată în registrul de intrări și ieșiri al companiei, perioada de preaviz demisie va începe. Dacă cele două părți se răzgândesc și decid să continue colaborarea după depunerea demisiei de către angajat, este necesară încheierea unui alt contract individual de muncă, care să intre în vigoare începând cu prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de preaviz demisie.

Documentele necesare angajatului după încetarea contractului de muncă

După ce perioada de preaviz demisie a încetat și persoana care a solicitat încetarea contractului de muncă va părăsi compania, aceasta are dreptul la elibarea unui document de către angajator care să ateste următoarele:

  • vechimea în muncă, în meserie și în specialitate;
  • salariul obținut în urma serviciilor prestate;
  • condițiile de desfășurare a activității.

Mai mult, atunci când angajatul părăsește compania cu o perioadă de preaviz demisie, el trebuie să primească o decizie de încetare în original, adeverință de vechime în original, fișă de lichidare, copii ale paginilor din registrul electronic (REVISAL) care conțin înscrierile referitoare la persoana angajatului.

Înainte de a face pasul către încetarea contractului de muncă și intrarea în perioada de preaviz demisie, trebuie luate în considerare toate drepturile și obligațiile angajatului și ale angajatorului. Justificarea demisiei nu este necesară, însă este bine ca toate preverile legislative să fie cunoscute înainte de o astfel de decizie. Astfel raporturile contractuale se vor încheia în cunoștință de cauză când vine vorba de pașii care trebuie urmați în perioada de preaviz demisie. Contractul individual de muncă încetează doar după ce termenul de preaviz este respectat. Prin urmare, ambele părți trebuie să-și respecte la fel ca până atunci obligațiile, dar vor beneficia totodată și de aceleași drepturi.

semnatura-echipa-UCMS