Politica privind datele personale ale candidaților « True HR

Politica privind datele personale ale candidaților

UCMS Group România - Ilustrație geometrică pentru design
date-personal
UCMS Group România - Ilustrație geometrică pentru design

Politica privind datele personale ale Candidaților

UCMS Group România - Ilustrație geometrică pentru design

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR), vă prezentăm mai jos Politica noastră cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu scopul de a vă face cunoscut modul în care le colectăm, scopul utilizării, modul de control al accesului la acestea, dar și alte aspecte importante. De asemenea, această Politică conține și aspecte cu privire la drepturile dumneavoastră, pe care le puteți exercita în calitate de persoană vizată.

Prin aceasta Politică ne adresăm vouă, candidaților interesați de posturile disponibile în cadrul UCMS by AROBS.

Despre noi

În cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor, „Noi” sau „UCMS by AROBS” se vor referi la compania noastră UCMS ROMANIA GROUP SRL. Detalii despre compania noastră găsiți în secțiunea de final.

În calitate de operatori de date, suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem în prelucrarea datelor candidaților și de importanta prelucrării acestora în condiții de legalitate și securitate. Pentru aceasta, ne angajăm să menținem un sistem de protecție a datelor personale care este îmbunătățit continuu, făcând parte din strategia generală a companiei noastre.

Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale

Colectarea datelor dumneavoastră personale în procesul de recrutare se realizează în mod direct, atunci când sunteți interesați de un post disponibil în cadrul UCMS by AROBS și ne transmiteți CV-ul dumneavoastră; este probabil ca alte date legate de dumneavoastră să le obținem în timpul interviurilor sau prin intermediul verificărilor CV-ului și a referințelor (inclusiv surse publice sau terțe părți), în acord cu cerințele legale.

UCMS by AROBS va prelucra datele dumneavoastră personale doar în scop principal de recrutare de personal, cu următoarele adăugiri:

  • Dacă aplicația va fi pozitivă (candidați acceptați), datele vor fi utilizate ulterior în procesul de inserție în cadrul UCMS by AROBS;
  • Dacă aplicația este respinsă (candidați neacceptați), vom păstra CV-ul dumneavoastră pentru o perioadă limitată, pentru a vă notifica despre alte oportunități de job-uri existente în UCMS by AROBS , precum și pentru a ne exercita dreptul de apărare în caz de acțiuni legale sau reclamații împotriva noastră; puteți oricând să obiectați cu privire la acest lucru și să ne informați (vezi cap. Drepturile dumneavoastră).

Colectăm și prelucrăm următoarele categorii de date personale (prezente de regulă într-un CV), precum și alte date rezultate din procesul de evaluare:

  • Date de identificare și de contact: nume, prenume, telefon, adresa, email;
  • Date personale diverse cuprinse în CV, precum: locul nașterii, cetățenie, sex etc.;
  • Date legate de viața profesională: locuri de muncă anterioare, angajatori, posturi de muncă ocupate etc; locuri de munca dorite, perspective de carieră, salariu dorit etc.;
  • Date legate de studii, calificări, experiențe, referințe;
  • Date legate de evaluarea candidaților (inclusiv notițe de interviu, screening, date anterioare deținute, după caz);
  • Date referitoare la verificarea CV-ului și a referințelor, puse la dispoziție de dumneavoastră, în acord cu legislația în vigoare.

Baza legală pentru prelucrarea datelor personale o reprezintă interesul nostru legitim (asigurându-ne prin ceea ce facem că acțiunile noastre nu prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră), consimțământul tău (unde e aplicabil) sau/și execuția contractului (referitor la acțiuni de prelucrare desfășurate înainte de încheierea contractului de muncă).

Durata păstrării datelor personale

Vom păstra datele dumneavoastră personale pe o perioadă limitată de timp, în conformitate cu politicile interne și cu legislația aplicabilă, inclusiv în vederea contactării dumneavoastră pentru alte oportunități viitoare. La finalul acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi șterse, cu excepția cazului în care nu se identifică altă bază legală de prelucrare a datelor și scopuri compatibile cu cele inițiale.

Dacă în orice moment, pe parcursul acestei perioade, nu doriți să vă mai contactăm sau să vă mai păstrăm în baza noastră de date, vă rugăm să ne informați, printr-un email la: [email protected] și datele dumneavoastră vor fi șterse.

Divulgarea datelor personale către terțe părți

Din motive ce țin de interesul nostru legitim, apelăm la terțe părți care au acces la datele dumneavoastră personale, în măsura în care acest lucru este necesar în desfășurarea activităților contractate. Ne asigurăm că aceste terțe părți oferă suficiente garanții în privința securității prelucrării datelor personale, inclusiv a îndeplinirii cerințelor de transfer de date, dacă este cazul.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, companii de asigurare, auditori, consultanți externi doar în măsura în care este nevoie ca acestea să fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile.

Pot fi situații în care vom fi nevoiți să divulgăm datele dumneavoastră personale atunci când este necesar conform unei cerințe legale sau când este nevoie să protejam un interes vital (al dumneavoastră sau al unei alte persoane fizice). De asemenea, această speță poate fi aplicată și în cazul în care este necesar pentru stabilirea și exercitarea dreptului nostru de apărare în fața unor reclamații / litigii.

Divulgarea datelor personale către terțe părți

Indiferent care sunt terțele părți și unde sunt localizate, ne vom asigura că securitatea datelor personale este menținută (acces controlat și minimizat) și că transferul de date (inclusiv în afara UE/EEA, dacă este cazul) este în conformitate cu legislația aplicabila în materie (ex: decizii de adecvare, clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană etc.).

Securitatea datelor personale

Responsabilitatea cu privire la protejarea datelor personale ne aparține, astfel că ne preocupă ca sistemele noastre IT, precum și toate măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am implementat, în acord cu un sistem bine pus la punct de securitate a informației. Ne asigurăm, de asemenea, de existența angajamentelor de confidențialitate din partea persoanelor autorizate cu acces la date.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți anumite drepturi pe care puteți să vi le exercitați, iar noi vă vom răspunde în conformitate cu toate cerințele legale aplicabile. Este important de subliniat faptul că unele din drepturile de mai jos pot fi aplicate limitativ în anumite circumstanțe. Pentru orice fel de detalii, precum și pentru transmiterea solicitării dumneavoastră vă rugam să ne contactați.

Astfel, beneficiați de următoarele drepturi:

1)      de a fi informat cu privire la modul în care vă prelucram datele (acest lucru îl demonstrăm prin prezenta și comunicarea acestei Politici);

2)      de a avea acces la datele pe care noi le deținem (ne puteți solicita informații referitoare la datele personale pe care noi le deținem);

3)      de rectificare a datelor (vă rugam să ne sesizați când datele personale înregistrate nu sunt corecte);

4)      de ștergere a datelor (în vederea eliminării datelor personale din evidența noastră, atunci când acest lucru este aplicabil);

5)      de obiecție cu privire la modul în care vă prelucrăm datele personale; dreptul de a retrage consimțământul, acolo unde acesta a fost acordat;

6)      de portabilitate a datelor (putem să vă transmitem datele într-un format automat, în funcție de posibilitate);

7)      de obiecție privire la decizii automate și profilare, care pot avea efecte semnificative (nu utilizăm algoritmi de profilare în procesul de recrutare);

8)      de a vă adresa direct către Autoritatea de Supraveghere, în vederea formulării unei plângeri (www.dataprotection.ro).

Alte informații și date de contact

Pentru orice fel de întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale sau pentru solicitări legate de exercitarea drepturilor, vă rugam să ne contactați:

UCMS GROUP ROMANIA SRL

Str. Constantin Brâncuși, Nr. 78-78A, Et. 2, Cluj-Napoca

Email: [email protected]; [email protected]

Ne vom strădui să vă răspundem cât mai prompt, acordându-vă sprijinul nostru.

Ne rezervam să aducem modificări acestei Politici ori de cate ori considerăm că este necesar și vă invitam să o parcurgeți în mod constant.

Ultima actualizare: Ianuarie 2024