Ore Suplimentare | Cum se pot efectua și cum se recompensează
ore suplimentare

În ce condiții se pot efectua ore suplimentare și cum se recompensează

În ce condiții se pot efectua ore suplimentare și cum se recompensează

Lectură de 4 minute

În activitatea profesională a angajaților, pot apărea situații în care trebuie să lucreze ore suplimentare. Există anumite condiții pentru efectuarea acestora, iar unele persoane sunt exceptate de la posibilitatea de a munci peste programul obișnuit de lucru. Pentru a exista un echilibru între viața profesională a angajaților și cea personală, există anumite limite impuse. Persoanele angajate cu normă întreagă pot presta ore suplimentare, activitate pentru care există mai multe modalități de a fi recompensată.

Citește și:

» Ce strategii de recrutare vor fi în prim-plan în anul 2022?
» Spor de noapte: ce trebuie să știe compania și angajații?

Condițiile în care se pot efectua ore suplimentare

Pentru a lucra ore suplimentare, este nevoie de acordul salariaților, în afara cazurilor de forță majoră sau pentru efectuarea unor lucrări urgente, pentru a preveni producerea unor accidente sau pentru a înlătura efectele unui accident. După un program de 12 ore de muncă, care include și ore suplimentare, este obligatoriu un repaus de 24 de ore.

ore suplimentare 2

Mai mult, activitatea profesională obișnuită, alături de eventuale ore suplimentare efectuate, nu trebuie să depășească 48 de ore pe săptămână în total. Datele de prezență ale angaților pot fi înregistrate cu un program de pontaj, integrat într-un soft resurse umane complex.

Persoanele care nu au vârsta de 18 ani împlinită nu pot presta muncă suplimentară, peste programul obișnuit. Este important de știut faptul că angajatorul nu este obligat să plătească munca suplimentară a angajaților cărora nu le-a cerut în mod clar efectuarea unor ore suplimentare.

Totodată, există posibilitatea ca angajații să inițieze cereri pentru a realiza ore suplimentare în anumite zile, pentru a recupera ore libere acordate anterior, ori în scopul de a avea un program redus de muncă într-o zi.

Grija și responabilitatea angajatorului față de personal

Atunci când angajatorul are nevoie ca un salariat sau mai mulți să efectueze ore suplimentare, este indicat să ia în considerare mai multe aspecte, în principal legate de sănătatea fizică și mintală a oamenilor din compania sa. Printre lucrurile de care trebuie ținut cont înainte de a cere unui angajat să lucreze peste programul normal, se află următoarele:

  • orice risc la adresa sănătății și siguranței salariatului;
  • nevoile locului de muncă și dacă sunt activități care pot fi amânate;
  • situația personală a angajatului, inclusiv responsabilitățile sale familiale;
  • dacă angajatul are dreptul legal de a efectua ore suplimentare și de a fi plătit pentru acestea;
  • dacă angajatul a fost informat cu suficient timp înainte de a munci suplimentar;
  • nivelul de responsabilitate al angajatului;
  • alte aspecte relevante în acest sens.

Ore suplimentare – cum sunt recompensate

Recompensarea orelor suplimentare poate fi realizată prin două modalități, și anume prin ore libere plătite, ori prin adăugarea unui spor la salariul primit de către angajatul care efectuează ore suplimentare. Dacă ne referim la acordarea unor ore libere plătite, acestea trebuie acordate de către angajator în următoarele 90 de zile calendaristice din momentul în care munca suplimentară a fost efectuată.

În cazul în care orele libere nu pot fi acordate în acest termen, recompensarea orelor suplimentare se poate face prin oferirea unui spor la salariul celui care le-a efectuat. Acestă sumă trebuie plătită în luna următoare efectuării de ore suplimentare, prin adăugarea unui spor conform cu orele lucrate.

Valoarea sporului este stabilită printr-o negociere între angajator și salariat, și este specificată în cadrul contractului colectiv sau individual de muncă. Sporul nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază al angajatului.

munca suplimentara

Cu scopul de a proteja sănătatea angajaților, este recomandat ca timpul liber să fie acordat cu prioritate pentru a răsplăti efectuarea unor ore suplimentare. Compensarea prin acordarea unui spor la salariu este văzută ca o soluție de rezervă, care să fie folosită doar dacă nu este posibilă acordarea unor ore libere în intervalul stabilit.

Evidența timpului lucrat poate fi ținută printr-un sistem pontaj electronic, cu ajutorul căruia să fie colectate datele de la terminalele de acces din diferite puncte de lucru, sau prin introducerea informațiilor direct în sistem.

Ore suplimentare în caz de telemunca

Prestarea orelor suplimentor în munca la distanta este posibilă doar cu un acord scris al angajatului, dar și după solicitarea superiorului. Pentru salariații care își desfășoară activitatea în sistem work from home, angajatorul ține evidența orelor de muncă realizate de aceștia zilnic în condițiile stabilite între părți într-un acord scris, ținând cont de domeniul specific al fiecăruia.

Nerespectarea prevederilor privind recompensarea orelor suplimentare prin ore libere sau printr-un spor la salariu, poate atrage sancțiuni pentru angajator. Același lucru este valabil și dacă salariaților le este impus, fără voia lor, să efectueze ore suplimentare.

Pentru a pune pe primul plan sănătatea și timpul liber al angajaților, este de preferat să existe un număr limitat de ore suplimentare efectuat de către aceștia. Productivitatea, eficiența și puterea de concentrare a unei persoane care lucrează des peste programul obișnuit pot avea de suferit, astfel că se recomandă un echilibru în ceea ce privește viața profesională și viața personală a angajaților.

semnatura-echipa-UCMS