Blog

Model cerere demisie. Ce este și ce trebuie să știi?

cerere-demisie
True HR

Model cerere demisie. Ce este și ce trebuie să știi?

Ce este o cerere demisie, când o folosim și ce informații trebuie să conțină? Fiind un document decisiv care determină încheierea contractului de muncă dintre angajat și angajator, acesta are o serie de caracteristici care trebuie îndeplinite.2

Citește și » Scrisoare de intenție: caracteristici, ghid de redactare și model

Cerere demisie – ce este și când o folosim?

Ca orice alt document legislativ, demisia este definită în Codul Muncii ca fiind:

”actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz ” (Art. 81. Aliniat 1)

Cu alte cuvinte, o cerere de demisie cuprinde decizia angajatului de a renunța la locul actual de muncă. Această decizie se face în scris, iar angajatorul are obligația să înregistreze demisia.  Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Prin urmare este alegerea ta dacă menționezi sau nu motivele pentru care renunți la job.

Demisia este documentul care atestă încheierea contractului de muncă, indiferent de tipul acestuia: perioadă determinată sau nedeterminată, normă întreagă sau part-time.

Preaviz demisie – cum se stabilește perioada de preaviz și care sunt obligațiile în această perioadă?

O cerere demisie model este redactată corect și cuprinde perioada de preaviz. Aceasta a fost stabilită în contractul individual de muncă.

cerere-demisie-

Când poți depune o cerere demisie fără să respecți perioada de preaviz? În cazurile în care angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.

Pe perioada preavizului ambele părți au obligația de a respecta prevederile din contractul de muncă. De aceea, vei fi plătit exact ca înainte. Diferențele le vei resimți în funcție de perioada de preaviz. Adică salariul pe luna respectivă ți se va calcula conform contractului.

De asemenea, contribuțiile la stat se vor plăti conform legii. Și nu doar atât. Pe perioada desfășurării preavizului, poți beneficia și de concediul de odihnă neefectuat.

Model demisie – ce informații trebuie să cuprindă o cerere de demisie?

Așa cum deja am menționat, demisia nu trebuie justificată. Aceasta se redactează de către salariat respectând câteva elemente standard, după care este înaintată angajatorului. Demisia nu trebuie aprobată. Însă trebuie stabilită, de comun acord, perioada de preaviz.  Așadar, ce informații trebuie să cuprindă cererea de demisie?

cerere-de-demisie
  1. Nume și prenume – fii atent să menționezi numele complet, exact cum este trecut în cartea de identitate. Este important ca numele să corespundă întocmai, pentru a putea fi identificat cu ușurință atât în companie, cât și în registrele statului;
  2. Adresa de domiciliu – notează adresa exactă pe care ai domiciliu. Exact ca în cazul anterior, datele trebuie să corespundă în totalitate cu cele din actul de identitate;
  3. Seria și numărul actului de identitate;
  4. Codul numeric personal – orice cerere de demisie trebuie să cuprindă datele personale, în funcție de care suntem înregistrați în registrul de evidență al populației;
  5. Data de la care se solicită demisia – notează exact ziua, luna și anul calendaristic de la care va intra în vigoare demisia. Această dată nu doar că trebuie să fie cunoscută de către angajator pentru a-și planifica mai eficient strategia de personal, însă este un detaliu în funcție de care se respectă apoi obligațiile legislative. Pe perioada demisie contactul de muncă rămâne activ. Acesta se va încheia la data stabilită de comun acord între angajat și angajator;
  6. Perioada de preaviz – este important să apară în cererea de demisie perioada exactă de preaviz.  Aceasta se stabilește de comun acord între ambele părți, în funcție de normele convenite în contractul individual de muncă.

Cum se desfășoară activitatea angajaților după depunerea demisiei?

Acum că am văzut cum arată un model cerere demisie, să aflăm care sunt obligațiile angajaților după semnarea acesteia.

Conform codului muncii, după ce angajatul înaintează cererea de demisie către angajator și se stabilește perioada de preaviz, contractul rămâne valabil până la data convenită. În această perioadă, angajatul are obligația să îți desfășoare activitatea în aceleași condiții.

Adică să îndeplinească toate atribuțiile postului. În multe companii în această perioadă angajatului i se cere să creeze rapoarte specifice. De asemenea, nu puține sunt situațiile în care după ce ai depus cererea de demisie ți se va solicita să oferi training persoanei care te va înlocui. Este o practică frecventă.

Salariatul are obligația să respecte întocmai prevederile contractului de muncă. Nu doar la nivel de sarcini. Chiar dacă ți-ai depus demisia, trebuie să respecți în continuare programul de lucru și politicile interne. Desigur și termenul de preaviz. În caz contrar, angajatorul poate sesiza schimbarea conduitei și aplica sancțiuni. Fie desfacerea contractului de muncă înainte de termen, fie poate depune anumite plângeri care te pot afecta pe termen lung.

Angajatorul, la rândul său are obligația de a respecta prevederile contractului de muncă pe durata preavizului. O cerere demisie nu îi scapă de la plata salariilor. Prin urmare, cu cât contractul de muncă se desface mai repede, cu atât ți se va micșora salariul.

Ce obligații are angajatorul după ce primește o cerere de demisie?

Angajatul are obligația de a redacta cererea de demisie și de a o înainta angajatorului. Dar așa cum salariații au anumite obligații, la rândul lor angajatorii trebuie să respecte anumite proceduri legale și morale. Din punct de vedere legal, angajatorul are obligația de a anunța în scris salariatul despre decizia de încetare a contractului de muncă, în cazul în care acesta se decide să înceteze colaborarea. Cu alte cuvinte, așa cum angajatul trebuie să depună o cerere de demisie, așa și angajatorului îi revine obligația de a înmâna către angajat decizia de desfacere a contractului de muncă.

Când un salariat demisionează, angajatorul are obligația de a lua la cunoștință acest fapt. După aceea, angajatorul trebuie să includă demisia în Registrul General de Evidență al Salariaților (registru revisal). Dacă nu îndeplinește această sarcină, angajatorul va fi penalizat cu amenzi.