Deducerea personală: ce este, cine beneficiază de ea, condiții de acordare
deducerea personala

Deducerea personală: ce este, cine beneficiază de ea, condiții de acordare

Deducerea personală: ce este, cine beneficiază de ea, condiții de acordare

Lectură de 5 minute

Deducerea personală încă reprezintă o preocupare pentru specialiștii în salarizare de care aceștia trebuie să se ocupe constant. Pe lângă comunicarea cu angajatul și transmiterea de informații utile ești nevoit să întocmești dosarele necesare, să efectuezi calculele și să depui documentația către instituțiile statului. Pentru a-ți ușura munca, am centralizat în acest articol toate informațiile de care ai nevoie în desfășurarea întregului proces.

Citește și:

» Ce este stimulentul de inserție și ce trebuie să știe angajații tăi despre acesta?
» Ce facilități primesc companiile care angajează șomeri?

Ce înseamnă deducerea personală?

Deducerea personală este o facilitate fiscală, care se referă la scutirea de impozite. Aceasta este un drept de care beneficiază un salariat. Deducerea personală se acordă pentru fiecare lună în care un salariat înregistrează venituri impozabile, însă numai pentru veniturile din salarii care se obțin de la locul unde de muncă unde se află funcția de bază.

deducerea personală

În cazul în care un salariat are mai multe locuri de muncă, deducerea personală o va primi numai de la societatea unde are funcția de bază. Un salariat poate avea o funcție de bază doar la un angajator. Un alt aspect important pe care trebuie să îl cunoască angajații tăi este acela că deducerea personală nu depinde de numărul de ore lucrate. Mai exact, suma este aceeași chiar dacă angajatul are un program de lucru part-time sau full-time.

Pentru salariații care au persoane în întreținere, sunt luate în considerare:

 • soțul / soția;
 • copiii sau alți membri ai familiei;
 • toate rudele până la gradul 2 inclusiv.
Cu toate acestea, totalul de venituri impozabile și neimpozabile ale persoanelor aflate în întreținere nu trebuie să depășească lunar suma de 510 lei. Totuși, din aceste venituri se exclud următoarele categorii:
 • bursele de performanță și pensiile de urmaș;
 • premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale / europene și la jocurile olimpice;
 • premiile, primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și specialiștilor în vederea atingerii obiectivelor de înaltă performanță;
 • prestațiile sociale privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Copiii minori ai salariatului sunt considerați întreținuți. Pentru ei, ambii părinți vor beneficia de deducerea personală. Părinții nu vor putea beneficia de deducere pentru copilul cu vârsta între 16 și 18 ani, care este angajat.

Important! Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere, persoanele care dețin terenuri agricole și silvice cu o suprafață de peste 10.000 metri pătrați (pentru zonele de câmpie) și peste 20.000 metri păstrați (pentru zonele montane).

Persoanele aflate în întreținere nu trebuie să locuiască la aceeași adresă precum salariatul care va beneficia de deducere. Persoanele aflate în întreținere pot avea domiciliul separat.

Ce variabilele trebuie să iei în calcul pentru a afla dacă angajatul tău poate beneficia de deducere pentru persoanele aflate în întreținere?

Pentru a stabili dreptul angajatului la deducere pentru persoanele aflate în întreținere, compară venitul realizat lunar de către persoana aflată în întreținere cu suma de 510 lei. Astfel:

 • în cazul în care persoana aflată în întreținere realizează venituri lunare de natura pensiilor, indemnizațiilor, alocațiilor și altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana întreținută reprezintă suma tuturor drepturilor de această natură realizate într-o lună;
 • în cazul în care venitul este realizat sub formă de câștiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competiții, dividende, dobânzi și altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizică aflată în întreținere se determină prin împărțirea venitului realizat la numărul de luni rămase până la sfârșitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
 • în cazul în care persoana întreținută realizează atât venituri lunare, cât și aleatorii, venitul lunar se determină prin însumarea acestor venituri.

Ce venituri lunare brute se iau în considerare?

 • tichetele de masă acordate;
 • tichetele cadou, dacă reprezintă avantaje salariale;
 • tichetele de creșă;
 • voucherele de vacanță;
 • veniturile asimilate salariilor (avantaje în bani sau natură);
 • veniturile brute realizate (salariu brut realizat, sporuri, indemnizații concedii de odihnă);
 • indemnizațiile brute din concedii pentru incapacitate temporară de muncă și concedii pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Cât este deducerea personală?

În funcție de venitul lunar brut realizat și numărul de persoane în întreținere deducerea personală se acordă astfel:

Pentru un venit brut între 1 lei – 1.950 lei:

 • Persoane în întreținere: 0 pers. => 510 lei;
 • Persoane în întreținere: 1 pers. => 670 lei;
 • Persoane în întreținere: 2 pers. => 830 lei;
 • Persoane în întreținere: 3 pers. => 990 lei;
 • Persoane în întreținere: 4 pers. sau mai multe=> 1.310 lei.

Deducerea personală se acordă pentru angajații unde au funcția de bază și venit brut de maxim 3600 lei. În cazul în care un angajat are mai multe persoane în întreținere, deducerea este mai mare, conform tabelului de mai jos. Nu este o condiție ca un salariat sa aibă persoane în întreținere pentru a beneficia de deducere.

deducerea personală

Pentru un venit brut ce depășește suma de 3.601 lei: NU se acordă deducere, indiferent de numărul persoanelor în întreținere.

Ce documente trebuie să depună angajatul?

Pentru a beneficia de deducerea personală, salariatul va trebui să depună către angajator un dosar cu următoarele documente:

1. Declarație pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele informații:
 • datele de identificare (numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
 • datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere (numele și prenumele, codul numeric personal).

În ceea ce privește copiii aflați în întreținere care nu sunt minori, la această declarație salariatul va anexa și adeverința de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soț sau declarația pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil.

2. Declarația pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere, cu excepția copilului minor, trebuie să cuprindă următoarele informații:
 • datele de identificare a persoanei aflate în întreținere (numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
 • datele de identificare corespunzătoare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personală (numele, prenumele, domiciliu, codul numeric personal);acordul persoanei întreținute ca întreținătorul să o preia în întreținere;
 • nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere, inclusiv mențiunea privind suprafețele de teren agricol și silvic deținute, precum și declarația cu privire la desfășurarea de activități agricole, silvicultură și/sau piscicultură;
 • angajarea persoanei aflate în întreținere de a comunica persoanei care contribuie la întreținerea sa orice modificări în situația venitului realizat.
3. Documentele justificative care să ateste persoanele aflate în întreținere, cum sunt:
 • certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor etc;
 • adeverința de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răspundere și altele.

Documentele vor fi prezentate în original și în copie.

Ce se întâmplă cu deducerea personală în cazul în care intervin schimbări?

Dacă după aprobarea deducerii personale, intervin anumite schimbări, angajatul este obligat să îl înștiințeze pe angajator de acestea. Pot interveni următoarele situații:

 • Una dintre persoanele aflate în întreținere, pentru care angajatul beneficiază de deducere personală, obține în cursul anului un venit lunar mai mare de 510 lei lunar. În acest caz, tu ca angajator va trebui să reconsideri nivelul deducerii personale corespunzătoare pentru persoanele rămase în întreținere începând cu luna următoare celei în care a fost realizat venitul.
 • Angajatul solicită acordarea deducerii personale pentru încă o persoană aflată în întreținere, ca urmare a situării venitului lunar al acesteia sub 510 lei lunar. În acest caz, vei începe acordarea deducerii personale pentru persoana în întreținere odată cu plata drepturilor lunare ale lunii în care salariatul a depus documentele justificative.
 • În situația în care, în cursul aceleiași luni salariatul își schimbă locul de muncă la un alt angajator, atunci deducerea personală se acordă numai de primul angajator, în limita veniturilor realizate în luna respectivă, până la data lichidării. Al doilea angajator va acorda deducerea personală începând cu luna următoare.
semnatura-echipa-UCMS