Concediu medical - ce este și cum se calculează? Iată tot ce trebuie să știi
concediu-medical

Cum se calculează concediul medical? Iată tot ce trebuie să știi

Cum se calculează concediul medical? Iată tot ce trebuie să știi

Lectură de 4 minute

Concediu medical este acel tip de concediu care se acordă angajaților atunci când aceștia nu pot presta munca din cauza unei boli. Acesta poate fi de mai multe tipuri și se acordă în situații diferite. Iar pentru că incapacitatea de muncă este un fapt ce nu poate fi controlat, există reglementări legislative care vin în ajutor în astfel de situații.

Citește și:

 » Calcul indemnizație creștere copil – cum se realizează corect?
» Cât plătește angajatorul la stat?

1. Cine are dreptul la concediu medical?

concediu medical

Concediu medical este dreptul oricărui angajat. Pentru a beneficia de el nu este nevoie de aprobarea angajatorului. Conform legislației în vigoare, dreptul la concediu medical le revine persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Au domiciliu în România;
 • Sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Persoanele asigurate trebuie să realizez venituri pe teritoriul țării în baza unui contract individual de muncă;
 • Au realizat un stagiu minim de asigurare, adică 6 luni de muncă din 12 luni anterioare lunii pentru care se cere concediu medical plătit.

Nu ai avut activ un contract de muncă în ultima perioadă? Atunci trebuie să știi că poți beneficia de concediu medical plătit dacă prin însumare, în ultima perioadă ai acumulat 3 luni în care ai beneficiat de asigurare medicală.

2. Cum se realizează plata concediul medical pentru situații de urgență?

Pentru a veni în ajutor asiguraților care se confruntă cu situații medicale grave se poate acorda indemnizația de concediu medical persoanelor asigurate în lipsa unui stagiu de cotizare în cazul acestor situații:

 • Urgențe chirurgicale;
 • Tuberculoză;
 • Boli infectocontagioase din grupa A (acestea sunt stabilite de guvern);
 • Neoplaziilor și SIDA;
 • Risc maternal.

3.Cum se calculează concediu medical?

cum se calculeaza concediu medical

Pentru a realiza corect calculul concediului medical este nevoie întâi de documentul justificativ. Cu alte cuvinte, este vorba de certificatul de concediu medical eliberat fie de medicul de familie, fie de medicul primar sau specialist.

La baza calcului este media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 aferente stagiului de cotizare. Desigur, este vorba de lunile anterioare celei pentru care se efectuează calculul. Iar media veniturilor se calculează astfel:

Media zilnică = Total venituri brute din ultimele 6 luni / total zile lucrate în ultimile 6 luni

4. Ce venituri se au în vedere în calcularea mediei zilnice?

Modul în care se calculează concediu medical este destul de simplu și se realizează pe baza unor venituri, care diferă în funcție de tipul de asigurat.

Astfel, pentru salariați se ia în vedere venitul brut realizat, sporurile, numărul de zile de concediu de odihnă, prime și avantaje (orice venit impozitat), iar la șomeri se calculează pe baza indeminzației de șomaj.

5. Cum se calculează concediu medical după stabilirea mediei zilnice?

Număr zile concediu medical x media zilnică x procentul de indemnizație.

Procentul de indemnizație este stabilit pentru fiecare tip de situații medicale, astfel:

 • 01 Boală obișnuită 75%;
 • 02 Accident în timpul deplasării la / de la locul de muncă 100% / 80%;
 • 03 Accident de muncă 100 % / 80%
 • 04 Boală profesională 100% / 80%
 • 05 Boală infectocontagioasă din grupa A 100%
 • 06 Urgență medico-chirurgicală 100%
 • 07 Carantină 100%
 • 08 Sarcină și lăuzie 85%
 • 09 Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 7 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la 16 ani 85%
 • 10 Reducerea cu 1 / 4 a duratei normale de lucru – fără a depăși 25% din baza de calcul
 • 11 Trecerea temporară în altă muncă  – fără a depăși 25% din baza de calcul
 • 12 Tuberculoza 100%
 • 13 Boală cardiovasculară 75%
 • 14 Neoplazii, SIDA 100%
 • 15 Risc maternal 75%
 • 51 Boală infectocontagioasă pentru care se instituie măsura izolării (nu necesită stagiu de cotizare) 100%
 • 91 – Îngrijire copil bolnav cu facețiuni grave, în vârsta de până la 16 ani (necesită stagiu de cotizare) 85%

Desigur în prezent cele mai multe companii apelează la un calculator concediu medical automat, care permit calcularea automată a tuturor aspectelor salariale.

6. Ce trebuie să știi despre certificatul de concediu medical plătit?

cum se calculează concediul medical

Certificatul de concediu medical este documentul care justifică boala salariatului. Pe baza acestuia se va putea realiza apoi calcularea indemnizației. Este important de știut că acesta trebuie să ajungă la angajator până în data de 5 a lunii următoare. În caz contrar, nu vei beneficia de plata indemnizației. Concediul medical se acordă pe o perioadă maximă de o lună și nu trebuie să depășească luna în curs.

7. Care sunt tipurile de concedii medicale?

Concediile medicale sunt de mai multe tipuri, în funcție de nevoile care intervin. Astfel că asigurații pot beneficia de concediu medical pentru: incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperare (în cazul concediilor pentru boli profesionale sau rezultate în urma unor accidente la muncă), pentru maternitate, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal.

dp-Payroll – soluție software de salarizare cu funcția și de calculator concediu medical

Automatizarea procesului de salarizare este cu siguranță un pas important pentru orice companie. Fiind un calculator concediu medical, de odihnă, pentru situații speciale și orice tip de indemnizații alături de calcularea salariilor, dp-Payroll este un software menit să eficientizeze munca. Cei 24 de ani de experiență sunt o mărturie a calității, iar unul dintre principalele sale avantaje este dat de viteza cu care sunt implementate modificările legislative. Vrei să afli mai multe informații despre acest calculator concediu medical? Contactează-ne la 0738 822 537!

semnatura