Concediu de risc maternal: care sunt prevederile legale? « True HR
concediu-de-risc-maternal

Concediu de risc maternal: care sunt prevederile legale?

Concediu de risc maternal: care sunt prevederile legale?

Lectură de 6 minute

Concediu de risc maternal este acel tip de concediu care se acordă salariatelor însărcinate cu scopul de a proteja sănătatea mamei și a copilului. Această măsură este impusă în Codul Muncii și are mai multe caracteristici, în funcție de diferite situații. Dar care sunt acestea, cum se realizează calculul indemnizației și ce calculator concediu risc maternal puteți folosi? Vom răspunde la aceste întrebări pe parcursul acestui articol.

Citește și:

» Concediul prenatal – cadru legislativ și exemplu de calcul al indemnizatiei aferente
»
Tot ce trebuie să știi despre contractul de muncă: legislație, obligațiile angajatorului, obligațiile angajatului

Ce obligații revin angajatorului în legătură cu salariatele aflate în stare de graviditate?

Fiecare tip de activitate profesională prezintă anumite riscuri. Desigur că unele pot fi foarte grave. De aceea, pentru salariatele care lucrează într-un mediu amenințător pentru sănătatea lor, a fătului și a alăptării, angajatorul este obligat să:

 • Ia măsuri pentru diminuarea riscurilor prin modificarea temporară a condițiilor de muncă;
 • Să reducă temporar programul de lucru pentru a minimiza durata de expunere la riscuri.
sarcină cu risc

Există situații bine întemeiate în care aceste două măsuri nu pot fi adoptate. De aceea, legislația muncii îl obligă pe angajator să repartizeze salariata pe alt post de lucru. Cu toate acestea menținerea veniturilor salariale este obligatorie.

În cazul în care nu este posibilă implementarea acestor măsuri, salariata are dreptul să ceară concediu de risc maternal.

În aceeași măsură, angajatorului îi revine obligativitatea de a acorda salariatei concediu de risc maternal dacă aceasta prezintă un certificat medical.

Cine poate beneficia de concediu de risc maternal?

Scopul unui concediu de risc maternal este de a proteja angajata și copilul de riscurile care pot interveni la locul de muncă și pot avea un impact negativ. Însă pentru a beneficia de acest tip de concediu de risc maternal, salariatele trebuie să se încadreze într-una dintre aceste 3 situații:

 • Să aibă confirmată starea de graviditate. Pentru a putea beneficia de concediu de risc maternal, salariatele trebuie să anunțe în scris angajatorul. De asemenea, această cerere trebuie însoțită de documentul medical care atestă sarcina salariatei. Documentul poate fi eliberat de medicul de familie, cât și de medicul specialist.
 • Să fi născut recent. În cazul în care salariatele își reiau activitatea după efectuarea concediului de lăuzie, pot solicita ulterior angajatorului să adopte măsurile de protecție prevăzute de lege. Astfel că trebuie să dovedească angajatorului printr-un document medical. Acesta se eliberează de medicul de familie. Atenție! Pentru a beneficia de concediu de risc maternal în acest caz, solicitarea trebuie să se emită în termen de 6 luni de la data nașterii.
 • Să alăpteze copilul. Odată cu reluarea activității după concediul de lăuzie, angajatele pot beneficia de concediu de risc maternal. Desigur că trebuie să anunțe angajatorului în scris perioada pentru care se anticipează alăptarea. Cererea se va însoți de adeverința medicală eliberată de medicul de familie.

Concediu sarcină cu risc  – cum se acordă?

Durata maximă a unui concediu de risc maternal este de 120 de zile. Acesta se poate acorda integral sau fracționat.

Fiind un tip de concediu medical, pentru a putea beneficia de el este nevoie de certificatul medical (cod 15). Certificatul se poate elibera atât de medicul de familie, cât și de medicul specialist. În aceeași măsură, certificatul trebuie să dețină și avizul medicului de medicina muncii a angajatorului.

Când se acordă acest tip de concediu?

Concediu sarcină cu risc poate acorda astfel:

 • Înainte de data solicitării concediului de maternitate;
 • După data revenirii din concediul de lăuzie obligatoriu. Pentru a putea beneficia de concediu de risc maternal în acest caz, salariatele nu trebuie să solicite concediu și indemnizația pentru creșterea copilului.

Cum se calculează indemnizația?

Înainte de toate trebui să știi că pentru acest tip de concediu nu este necesar stagiu de cotizare. Totuși, indemnizația pentru concediu de risc maternal se suportă integral din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Cuantumul brut al indemnizației de risc maternal este 75% din baza de calcul.

Cum se calculează baza de calcul?

Media zilnică a bazei de calcul = Total venituri brute din ultimele 6 luni / Total zile lucrate în ultimele 6 luni

concediu de risc maternal

Venitul brut lunar utilizat la calculul bazei este plafonat la 12 salarii minime brute pe țară.

Plafonarea la 12 salarii minime se poate privi în felul următor. Sunt salariați care au un venit brut realizat foarte mare. De exemplu 50.000 lei. De aceea, pentru a calcula un concediu medical se face media veniturilor brute pe ultimele 6 luni.

Pentru o persoană care are un venit brut realizat de 50.000 pe lună se calculează așa:  12 * 2300 = 27600 lei.

Astfel, nu se va lua în calcul pentru baza concediului veniturile de 50.000 lei. Ci se va lua în calcul suma de 27.600. Adică, pentru fiecare lună în care o persoană are un venit brut realizat mai mare de 27.600 se va lua lua în calcul pentru baza concediului medical suma 27.600 lei. Această plafonare se face pentru fiecare lună.

Indemnizație risc maternal – cum se calculează?

Indemnizație risc maternal (IRM) = 75% x media zilnică a bazei de calcul x număr zile concediu medical

Exemplu de calcul

Salariu brut penultimele 2 luni: 3550 lei
Salariu brut ultimele 4 luni: 3500 lei
Concediu sarcină cu risc: 7 zile (22.01.2020 – 31.01.2020)

Media bazei de calcul = (3500 x 4 + 3500 x 2) / 129 (zile lucrate + zile concediu medical în perioada iulie – decembrie 2019) = 21.100 / 129 = 163.57 lei
Indemnizație risc maternal = 75% x 163.57 » 0.75 x 163.57 = 122.68 lei / zi

Total indemnizație risc maternal pe cele 7 zile » 122.68 lei x 7 = 859 lei

Angajatorul are obligația de a plăti indemnizația pentru concediu de risc maternal. După aceea va trebui să solicite restituirea sumei de la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține.

Ce impozite se plătesc pentru indemnizația de risc maternal?

Pentru veniturile din indemnizațiile de maternitate se impozitează doar CAS. În schimb nu se percep taxe pentru CASS, CAM și impozit pe salariu.

Calcul contribuții și impozite datorate de angajator

Pentru a înțelege mai bine modul de calcul, vom reaminti întâi care sunt contribuțiile. Așadar, avem:

Veniturile brute sunt compuse din:

 • CAS = 25% * Venit Brut Realizat
 • CASS = 10% * Venit Brut Realizat
 • CAM = 2.25% * Venit Brut Realizat
 • Impozit = 10% * (Venit Brut Realizat – CAS – CASS – Deducere)
concediu de risc matern

Venit net  = Total venituri brute – CAS – CASS – Impozit

În situația în care ai concediu medical pentru care nu se plătește CASS și Impozit, atunci indemnizația nu se include în calculul contribuțiilor.

Pentru exemplul de mai sus, calculele se realizează în felul următor:

Totalul de venituri brute în cazul acesta este format din indemnizație de risc maternal » 859 lei și total venituri brute pentru zilele lucrate » 2.275 lei

CAS se calculează pentru Risc maternal și zile lucrate. Adică: 25% * (859 + 3134) = 784.
CASS nu se calculează pentru concediu risc maternal. Totuși se calculează pentru zilele lucrate » 10 % x 2.275 = 228 lei

De asemenea, trebuie inclusă deducerea personală. Deducerea personală este un ajutor din partea statului pentru persoane care realizează un venit brut de maxim 3.600 lei și au sau nu persoane în întreținere (soț, copii, părinți). Există un tabel cu sume aferente fiecărei categorii. Aceasta deducere se scade din veniturile impozabile.

Veniturile impozabile, de fapt, sunt acele categorii de venituri din care se plătește impozit.

Pentru a calcula impozitul de 10% » ZILE LUCRATE – CAS – CASS – DEDUCERE = 10% * (2.275 – 228 – 784 – 885) = 38 lei       

Angajata pentru care este calculată deducerea din exemplul nostru are 3 persoane în întreținere.                            

Pentru a vedea ce salariu net îi revine acestei persoane din total venituri brute, scădem toate contribuțiile (indemnizație concediu risc maternal + zile lucrate). Astfel avem:  (2275 + 859) – 784 – 228 – 38 = 2084 lei

CAM se calculează la final. Această contributie angajatorul o plătește: 2275 * 2,25% = 51 lei

Pentru a eficientiza efectuarea acestor calcule, folosește dp-Payroll, un calculator concediu risc maternal performant.

Ce obligație revine salariatei?

Salariata are obligația de a prezenta certificatul de concediu medical în timp util. Mai exact, până în data de 5 a lunii următoare celei pentru care se acordă concediul. De exemplu, angajata beneficiază de concediu de risc maternal în luna ianuarie 2021. Prin urmare, certificatul de concediu sarcină cu risc trebuie predat la angajator cel târziu în 5 februarie 2021.

dp-Payroll – calculator concediu risc maternal profesionist

Softul dp-Payroll este un calculator concediu risc maternal cu o experiență vastă. Este utilizat cu încredere de peste 500 de companii naționale și internaționale. Fiind construit pentru departamentele de salarizare, pe lângă funcția de calculator concediu risc maternal deține 19 module complexe. Astfel că permite gestionarea tuturor proceselor de salarizare. Haide să discutăm pentru a-ți oferi mai multe detalii despre soft!

semnatura