Calcul șomaj - cât este valoarea indemnizației? « True HR
indemnizatie-somaj

Calcul șomaj – cât este valoarea indemnizației?

Calcul șomaj – cât este valoarea indemnizației?

Lectură de 5 minute

Indemnizația de șomaj este un venit acordat de stat care se adresează persoanelor ce au rămas fără un loc de muncă, iar valoarea se află în urma efectuării unui calcul șomaj ce are în vedere mai multe variabile. Fără îndoială că legislația în vigoare are o serie de prevederi pentru toate situațiile posibile. Prin urmare, pentru a putea beneficia de indemnizație în prealabil trebuie să fii informat, să știi care sunt acele acte necesare pentru șomaj, să depui dosarul la timp și ce condiții trebuie să îndeplinești odată ce ți se acordă.

Citește și:

» Ce este concediu prenatal și cum se plătește?
» Concediu fără plată – când îl utilizezi și ce avantaje aduce?

Ajutor de șomaj: cine poate beneficia de indemnizație?

Persoanele care nu au un loc de muncă sunt considerate șomeri. Desigur că motivele pot fi nenumărate. Drept urmare, legislația atribuie statutul de șomer persoanelor care se află în următoarele situații:

șomaj

» Are o vârstă minimă de 16 ani și se află în căutarea unui loc de muncă;
» Este aptă din punct de vedere medical pentru a lucra;
» Nu deține niciun fel de venit;
» Realizează un venit mai mic decât salariul minim brut pe țară și acesta provine din activități autorizate;
» Oferă disponibilitate imediată pentru angajare;
» Este înregistrată la ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Ce condiții trebuie respectate?

Desigur că nu este de ajuns să te încadrezi într-una dintre situațiile de mai sus pentru a beneficia de șomaj. Din punct de vedere legislativ se impun anumite condiții pentru a fi eligibil. Astfel că, odată ce devii șomer, pentru a putea afla valoarea indemnizației și efectuarea acelui calcul șomaj trebuie să respecți una dintre condițiile de mai jos:

 • Ai avut un contract de muncă activ ce a fost încheiat din motive obiective;
 • Compania în cadrul căreia ești angajat și-a încetat activitatea și locul de muncă este desființat definitiv;
 • Ai beneficiat de pensie de boală o perioadă de timp, iar după recuperarea sănătății nu ai reușit să găsești un loc de muncă;
 • Să ai un stagiu minim de cotizare de 12 de luni în ultimii 2 ani înainte de înregistrarea la ANOFM.

Prin stagiu de cotizare se înțelege perioada de timp în care ai achitat către stat contribuția pentru șomaj. Aceasta este achitată lunar în momentul în care lucrezi cu un contract de muncă. Desigur că mai există și situația în care ai plătit cotizația pentru șomaj individual. Și nu doar atât. Se consideră achitat stagiu de cotizare și în următoarele situații:

 • Ai o vârstă minimă de 16 ani și într-o perioadă de 60 de zile calendaristice de la absolvirea unei instituții de învățământ sau a unor școli speciale (pentru persoane cu deficiențe) nu te-ai încadrat pe piața muncii;
 • Optezi pentru efectuarea stagiului militar iar înainte de acesta nu ai beneficiat de un contract de muncă.

Cât este șomajul?

Valoarea indemnizației pentru șomaj diferă de la o situație la alta. Totuși, aceasta depinde în mare măsură de durata stagiului de cotizare și a indicelui social de referință (ISR) care, în acest moment este de 500 de lei. Prin urmare, valoarea pe baza căruia se realizează fiecare calcul șomaj este:

 • 75% din ISR pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de minim un an.

Pentru situațiile în care se depășește stagiul de cotizare minim, la cei 75% din ISR se mai adaugă un procent din media salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni după cum urmează:

 • Stagiu de cotizare cel puțin 3 ani – 3%
 • Stagiu de cotizare cel puțin 5 ani – 5 %
 • Stagiu de cotizare cel puțin 10  ani – 7 %
 • Stagiu de cotizare cel puțin 20 ani – 10 %

Desigur că veniturile astfel calculate sunt impozabile. Astfel, conform Legii 118/2010 sporurile și indemnizațiile acordate din fonduri publice se reduce cu 25%.

calcul-somaj-2

O altă excepție reglementată legislativ este pentru persoanele care se înregistrează la AFOM, dar nu beneficiază de indemnizația de șomaj. Astfel, dacă trec cel puțin 30 de zile de la înregistrare, iar între timp se angajează cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 3 luni, poate beneficia de prima de activare. Aceasta este în valoare de 1000 RON și este neimpozabilă.

Calcul șomaj – cum afli valoarea indemnizației?

Pentru a realiza corect un calcul șomaj, trebuie să iei în considerare valorile de mai sus. Desigur, în funcție de situația în care te încadrezi. Află cât este șomajul prin efectuarea unui calcul după exemplul de mai jos:  

Exemplu calcul șomaj:

Salariu brut: 4500 RON
Durata stagiu de cotizare: 5 ani
75% din ISR = 0.75 X 500 = 375 RON
Media salariului de bază lunar brut (ultimele 12 luni): 4500 RON

Având în vedere că stagiu de cotizare este de 5 ani, procentul aplicat mediei salariului de bază lunar brut este de 5%. Astfel:

4500 x 5% = 225 lei

La suma de 375 adăugăm sporul de 225 și obținem suma de 600 lei. Din această sumă scădem impozitul de 25% și obținem valoarea indemnizației de 450 lei. Această sumă va fi acordată timp de 9 luni.

În cazul absolvenților, valoarea indemnizației de șomaj este fixă. Adică 250 lei timp de maxim 6 luni.

Pe ce perioadă pot beneficia de ajutor de șomaj?

Asemenea calcului de șomaj, perioada pe care se acordă indemnizația diferă în funcție de stagiul de cotizare. Prin urmare, este vorba de:

 • 6 luni pentru cei care au un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
 • 9 luni pentru cei care au un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;
 • 12 luni pentru cei care au un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani;
 • 6 luni în cazul absolvenților.

Acte necesare șomaj – ce documente trebuie să conțină dosarul de înregistrare?

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj este necesar să te înregistrezi la ANOFM prin depunerea unor acte necesare șomaj. Este bine să știi că te poți înregistra la agenția din orașul în care ai domiciliul. Dacă locuiești în alt oraș față de cel în care ai domiciliul, însă deții viza de flotant, te poți înregistra în orașul în care ai stabilit domiciliul temporar. Actele pe care trebuie să le depui sunt în funcție de categoria în care te încadrezi.

Acte necesare șomaj care trebuie să se regăsească în orice dosar:

acte necesare șomaj

» Actul de identitate;
» Certificatul de căsătorie (unde este cazul);
» Diplomele de studii;
» Cererea tip;
» Adeverință medicală;
» Adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale din zona în care ai reședința.

Ce obligații are șomerul pe toată perioada șomajului?

Dacă respecți toate regulile și poți beneficia de indemnizația de șomaj, ei bine, îți revin și unele obligații. Prin urmare trebuie să respecți anumite prevederi. Mai exact, trebuie să te prezinți lunar la ANOFM sau, după caz, de fiecare dată când ești chemat. În cadrul acestor întâlniri vei primi sprijin în găsirea unui loc de muncă potrivit pentru tine. De asemenea, este necesar să participi la toate ședințele de formare profesională care se organizează. Mai mult, trebuie să fii în continuă căutare de loc de muncă. Foarte important de reținut este faptul că odată ce te angajezi trebuie să comunici la ANOFM acest aspect în maxim 3 zile.

semnatura echipa ucms