Calcul indemnizație creștere copil – cum se realizează corect? « True HR
Indemnizație-creștere-copil - head

Calcul indemnizație creștere copil – cum se realizează corect?

Calcul indemnizație creștere copil – cum se realizează corect?

Lectură de 4 minute

Pentru a veni în ajutor părinților, statul oferă o indemnizație creștere copil astfel încât în primii ani de viață ai copilului părinții să poată avea mai mult timp pentru a se dedica creșterii lui. Ce este o indemnizație creștere copil, cum se acordă și cum se calculează sunt întrebări la care vom răspunde prin acest articol.

Citește și:

» Cât plătește angajatorul la stat?
» Ce este stimulentul de inserție și ce trebuie să știe angajații tăi despre acesta?

Indemnizație creștere copil – cine o poate obține?

Dreptul la indemnizație de creștere a copilului revine ambilor părinți. Însă părinții nu pot beneficia simultan de aceasta. În aceeași măsură, dreptul la concediu de creștere al copilului nu se poate transfera de la un părinte la altul.

calcul-indemnizație-creștere-copil

Conform legislației, concediu creștere copil și indemnizația aferentă se acordă pe o perioadă maximă de doi ani sau 3 ani pentru copilul cu dizabilități.

Cu alte cuvinte, pentru primii 2, respectiv 3 ani de viață ai nou-născutului. În aceeași măsură pot beneficia de indemnizație creștere copil și părinții care au un copil în adopție, în plasament sau chiar tutorii.

Ce se întâmplă cu contractele individuale de muncă pentru perioada în care părinții se află în concediu de creștere a copilului?  

Conform Codului Muncii, contractul individual de muncă se suspendă în această perioadă. Prin urmare activitatea angajatului este întreruptă, iar angajatorului nu îi mai revine obligația de a plăti salariul angajatului. Totuși angajatul nu poate fi concediat în această perioadă.

Ce condiții trebuie să îndeplinească părinții pentru a putea beneficia de concediu de creștere a copilului?

Indemnizația de creștere a copilului o poate primi ori mama, ori tatăl copilului. Însă condiția obligatorie este ca acesta să fi lucrat în baza unui contract individual de muncă pe o perioadă minimă de 12 luni, sau să fi realizat venituri impozabile (salarii sau alte venituri obținute din activități independente și care sunt impozitate) înainte de nașterea copilului. Mai mult, această indemnizație creștere copil se acordă și dacă în această perioadă de 12 luni părintele / tutorele a beneficiat de șomaj, concediu medical, concediu fără plată sau pensie de invaliditate.

De asemenea, pentru a beneficia de concediu creștere copil părintele trebuie să aibă domiciliu în România și să se afle în întreținerea copilului pentru care se solicită indemnizația.

Indemnizație-creștere-copil

În perioada concediului de creștere a copilului părintele poate beneficia de 85% din media veniturilor nete acumulate în ultimele 12 luni.

Exemplu de calcul indemnizație creștere copil:

Pentru un angajat care primește un salariu net de 2000 / lună se efectuează astfel calculul indemnizației de creștere a copilului:

Venit net obținut în ultimele 12 luni: 2.000 x 12 = 24.000
Media lunară a venitului: 2.000 lei
Calcul indemnizație creștere copil: 2.000 x 85% = 2.000 x (85/100) = 2.000 x 0.85 = 1.700 lei

Așadar, un salariat care are un venit net de 2.000 lei / lună va primi 1.700 lei indemnizație creștere copil pe lună timp de doi ani (trei ani pentru copii cu dizabilități).

De asemenea, legislația prevede și următoarea măsură. Anume, pe perioada celor doi ani în care mama beneficiază de concediu creștere copil, tatăl are opțiunea să stea la rândul său o lună în concediu de creștere a copilului. Doar că, dacă tatăl alege sa stea o lună acasă atunci mama trebuie să se întoarcă la serviciu.

De asemenea, dacă părintele care este în concediu creștere copil și beneficiază de indemnizație creștere copil se întoarce mai repede cu cel puțin 60 zile de la data împlinirii celor 2, respectiv 3 ani beneficiază de stimulentul de inserție până când copilul împlinește 3 ani, respectiv 4 ani.

Obținere indemnizație creștere copil – acte necesare

Pentru a obține o indemnizație creștere copil și respectiv, concediu aferent, trebuie întocmit un dosar care să conțină următoarele documente:

concediu creștere copil
  1. Acte de identitate (original și copie) al părintelui solicitant, al celuilalt părinte și certificatul de naștere al copilului. Pentru copiii adoptați se vor adăuga și documentele justificative;
  2. Certificatul de căsătorie al părinților;
  3. Livret de familie actualizat;
  4. Adeverință de la angajator care dovedească faptul că persoana a fost salariată în ultimele 12 luni și a avut un venit impozabil, venitul angajatului, prima și ultima zi de concediu de maternitate, prima zi de concediu creștere copil, data concediu lăuzie.

Calculează indemnizațiile de creștere a copilului cu dp-Payroll

Exemplu de mai sus a fost orientativ. Există mulți alți factori care pot interveni în calcularea corectă de indemnizație creștere copil. Mai exact, în funcție de vechimea salariatului, a fluctuațiilor salariale și a concediilor de care a beneficiat în ultimele 12 luni. De aceea, softul dp-Payroll te ajută să realizezi nu doar calcul salariu net, cât și indemnizațiile, corect conform noilor măsuri legislative, softul fiind actualizat la zi. Contactează-ne la 0738 822 537 pentru a-ți spune mai multe detalii despre soft!

semnatura-echipa-UCMS